Dykklubben Öckerödorarna

Den tillgängliga dykklubben på Västkusten

One Star Diver

CMAS – One Star Diver, är på den nivå du startar första gången du utbildar dig till dykare

Efter avslutad kurs har du:

 • Tillräcklig kunskap, förmåga och erfarenhet för att kunna använda dykutrustning och ha kunskap om de risker dykning innebär.
 • Tillräcklig kunskap, förmåga och kännedom för att köpa luftfyllningar, utrustning och andra dyktjänster.
 • Kan planera, genomföra och logga dyk med direktuppstigning i öppet vatten.
 • Kan dyka tillsammans med annan certifierad dykare på samma eller högre utbildningsnivå, under förhållanden som är lika eller bättre än förhållandena var på utbildningen.

Som en CMAS One Star Diver är du kvalificerad att:

 • Använda luft som andningsgas.
 • Genomföra dyk med direktuppstigning, dvs. dyk som inte kräver dekompressionsstopp.
 • Dyka under tider då det råder normalt dagsljus.
 • Dyka i miljöer som medger direkt uppstigning till ytan.
 • Dyka när det finns lämplig ytsupport.
 • Tillsammans med dykare på samma utbildningsnivå eller högre, dyka till ett maximalt djup av 20 meter.

Dykelevens förutsättningar för att påbörja kurs

 • Ska ha fyllt 14 år innan kursen startar.
 • Ska ha vårdnadshavarens dokumenterade medgivande om eleven inte är myndig.
 • Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav (se Normer & Krav).
 • Ska vara försäkrad under hela kursen. Detta kan ske genom att dykeleven är medlem i SSDF ansluten förening eller har egen separat försäkring som täcker dykning eller instruktören har en separat försäkring som täcker både instruktören och dykeleven.
 • Ska läsa och skiva under dokumentet ”Risker med dykning”.

Dykkursen omfattar (minst):

 • Elarning alternativt sex teorilekationer á 90 minuter.
 • Hjärt och lungräddning.
 • Kunskapstkontroll,
 • Fem praktiklektioner .
 • Fyra dyk i öppet vatten (minst á 120minuter).

Torrdräktsdykning kan inkluderas i kursen.

Kontakta Tor-Björn Fröberg, telefon 0725 – 13 13 21 eller e-post torbjorn@ockerodorarna.com för intresseanmälan eller om du har frågor.

Maila oss om övriga utbildningsfrågor eller skicka oss en intresseanmälan inför kursen i vår 2020 hät

© 2023 Dykklubben Öckerödorarna

Tema av Anders Norén