HLR

 

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR

Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:

 • HLR
 • Använda en hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort. Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform och antal deltagare. Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året. Inga förkunskaper krävs.

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR
Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera hjärtstopp
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet
 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Lärandemål för avsnitt 2, hjärtstartare
Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Identifiera hjärtstopp
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • utföra HLR med god kvalitet
 • vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • förstå vikten av regelbunden träning

Lärandemål för avsnitt 3, Luftvägsstopp.
Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • identifiera luftvägsstopp
 • utföra ryggslag och buktryck
 • larma 112
 • utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.
 • vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd
 • förstå vikten av regelbunden träning

Kontakta Tor-Björn Fröberg, telefon 0725 – 13 13 21 eller e-post torbjorn@ockerodorarna.com för intresseanmälan eller om du har frågor.

Maila oss om övriga utbildningsfrågor här

© 2023

Tema av Anders Norén