Dykklubben Öckerödorarna

Den tillgängliga dykklubben på Västkusten

Årsmöte 2023

Dorar!

Klubbens årsmöte kommer att hållas söndagen den 2 april 2023 kl.11:00 i Kompetenshuset Öckerö, Lammholmsvägen 2 Öckerö och inte som tidigare meddelats i Boa.

Det kommer bjudas på kaffe och tilltugg.
Skicka anmälan till kassor@ockerodorarna.com senast 17/3 Motioner skall i år vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer sändas till mötet anmälda medlemmar den 26/3 samt anslås i Boa.

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstberättigad är endast den som erlagt årets medlemsavgift. Den som var medlem under 2022 fick avi för detta via mejl 2022-12-01. Annars hänvisas till https://ockerodorarna.com/medlemskap/ Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Som tidigare meddelats genom valberedningen söker föreningen en ny ordförande. Känner du dig manad, eller har förslag på någon lämplig så tveka inte att kontakta Andreas Svanström på tel. 072-200 9813

Väl mött, Styrelsen

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse

Revisorernas berättelse

Motioner och styrelsens yttrande

Årsbokslut 2022

Stadgar 2019

© 2023 Dykklubben Öckerödorarna

Tema av Anders Norén