One Star Diver

 

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter.

Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare.

I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning.

Förkrav för att få gå dykkursen:

  • Dykeleven ska fylla minst 14 år det år utbildningen påbörjas.
  • Dykelev under 18 år ska ha målsmans medgivande.
  • Dykeleven ska ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav.

Dykkursen omfattar:

  • Sju teorilekationer á 90 minuter (inklusive Hjärtlungräddning).
  • Ett teoriprov.
  • Nio praktiklektioner i bassäng á 90 minuter.
  • Fyra dyk i öppet vatten.
  • En ytbärgningsövning i öppet vatten.

Efter dykkursen är dykaren behörig att dyka till 20 meters djup. Torrdräktsdykning ingår i dykkursen.

Kontakta Tor-Björn Fröberg, telefon 0725 – 13 13 21 eller e-post torbjorn@ockerodorarna.com för intresseanmälan eller om du har frågor.

Maila oss om övriga utbildningsfrågor här

© 2019