Dykledare

 

Dykledaren ansvarar för att klubbdyk eller andra typer av dyk som har dykledare utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning.

Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning.

Förkrav för att få gå dykledarkursen:

  • Dykeleven ska ha genomgått CMAS/SSDF tvåstjärnig dykutbildning eller annan likvärdig utbildning.
  • Dykeleven ska ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
  • Dykeleven ska ha minst 30 dyktimmar, fördelade på 40 dykningar. Dykningarna ska vara loggboksförda. Eleven ska minst ha erfarenhet av tre följande dykmetoder i nordiska vatten: mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter. Även plats, djup och sikt ska vara av varierat slag. Minst hälften av minimikrkavet på dyktid ska vara från nordiska eller likvärdiga vatten.
  • Dykeleven ska ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s krav.

Dykkursen omfattar:

  • Tolv teorilektioner.
  • Ett teoriprov.
  • En obligatorisk praktiklektion och två frivilliga praktiklekioner.

Kontakta Tor-Björn Fröberg, telefon 0725 – 13 13 21 eller e-post torbjorn@ockerodorarna.com för intresseanmälan eller om du har frågor.

Maila oss om övriga utbildningsfrågor här

© 2019