Svenska Spel fördelar årligen 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten via Gräsroten

Svenska Spel fördelar årligen 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten via Gräsroten
Det är du och alla andra som spelar hos Svenska Spel som bestämmer till vilka föreningar som pengarna ska gå.

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/18878-dk-ockero-dorarna

 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2019