Stadgeförslag 2019

Styrelsen har beslutat att göra en stor revidering av Dykarklubben Öckerödorarnas stadgar.

De vi har idag är baserade från 1970 års stadgar med en mindre revidering 2009. Dagens stadgar följer inte de lagar eller policys vi måste förhålla oss till.

Riksidrotts Förbundet och Sveriges Sportdykarförbund ställer mindre krav på oss för att de i framtiden skall ge oss ex bidrag och tillhörighet.
Bla Antidoping och Strategi 2025.

Läs mer om ex RFs olika policys
http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/
https://www.strategi2025.se/
https://www.rf.se/

Vi har helt enkelt tagit RF och SSDF exempelstadgar, anpassat dessa så de gamla stadgarna fortfarande lever kvar i de nya stadgarna.

Vi länkar till de gamla och nya här så ni enkelt kan jämföra.

De gamla Stadgar 2009

Förslaget till nya Stadgar 2019

Våra stadgar är mycket viktiga för Dykarklubben Öckerödorarnas fortsatta levnad, Det är viktigt att vi inte tar bort för mycket av vårt arv samtidigt som vi måste ta till oss av allt det nya i samhället.

//Styrelsen

Nästa Inlägg

© 2019