Sportdykning

Området utanför Göteborg kring Öckeröarna bjuder på många olika dykplatser även om vinden friskar på för alla. Vid våra utfärder får medlemmarna själva vara med och enas med båtföraren om dykplats. Vi sätter säkerheten högt, två personer varav en måste vara båtförare skall alltid vistas i båten och vara behjälpliga vid behov.

På Dora finns möjlighet att värma och laga mat och ibland gör vi lunch tillsammans om alla är överens.

Vi har tillsammans med Juniordykarna utvecklat ett nära samarbete kring fridykning. Vår ungdomsverksamhet kommer att utvecklas och vi kan nu erbjuda fridykare som är medlemmar hos oss tillgång till ytterskärgården.

© 2019