Stadgeförslag 2019

Årsmöte 2019 – 10 Mars

Medlemsenkät 2018

Nypressade SSDF/CMAS fridykarinstruktörer Steg 1

Fridykningsträning  Vårtermin 2019

Poseidons pool 11/12 18:00 – 21:00

Rabarberna på Lördag?

Träna ”skills” i bassängen

Utfärd Dora onsdag 19 september

Extra bassängtimme

/

© 2019