Junior

Fridykningsträning

Fridykningsträning  våren 2019

Torsdagar  i Hedens by bassängen 18:45-20:00

Startar den 10 Januari

Prova på erbjuds två tillfällen

Utrustning:
simfenor, mask (cyklop) och snorkel.
Vi har utrustning att låna
Läs mer om utrustning på Junior dykarnas hemsida

Lämplig ålder 7-14 år

Träningsavgift:
Per termin är kostnaden 500 kr

Medlemskap
Läs mer på medlemsidan

Kontakt:

Martin Hansson  martin.hansson@ockerodorarna.com

 

Utbildning

Snorkelfridykare, Brons från 7 år

  • Simfärdighet utan utrustning.
  • Enklare färdigheter inom fridykning.

Snorkelfridykare, Silver från 7 år

  • Simfärdighet utan utrustning.
  • Färdigheter inom fridykning.
  • Förståelse för enklare begrepp i fridykningsteori.

Snorkelfridykare, Guld från 7 år

  • Simfärdighet utan utrustning.
  • Färdigheter inom fridykning samt kunna genomföra de moment som ingår utan svårighet.
  • Grundläggande förståelse för fridykningsteori.
  • Grundläggande fridykning

CMAS/SSDF Fridykarcertifikat Steg- 1
Under Steg- 1 kursen får du lära dig grunderna i fridykning, både teoretiskt och praktiskt. Du lär dig hur din utrustning ska se ut, hur du förflyttar dig i vattnet med fenor, tömmer en vattenfylld mask under vattenytan samt hur du tar dig ned till botten genom att förbruka så lite syre som möjligt. I kursen ligger även grunderna i livräddning och första hjälpen

CMAS/SSDF Fridykarcertifikat Steg- 2
Efter ungefär ett år och med ett godkänt Steg- 1 prov kan du fortsätta upp på nästa nivå. Här finslipar vi dina tekniker och börjar gå in på det som du behöver känna till för att kunna fridyka utomhus. Dina kunskaper i livräddning, första hjälpen och hur du planerar och utför dina utomhusdyk ökas.

CMAS/SSDF Fridykarcertifikat Steg- 3
Efter ytterligare ett-två år kan du påbörja Steg- 3. På denna kurs får du mycket goda kunskaper i fridykning, både teoretiskt och praktiskt. Som Steg- 3 fridykare skall du kunna genomföra fridykning såväl i bassäng som utomhus helt obehindrat och på ett säkert sätt. Du har efter utbildningen en mycket god kunskap i första hjälpen, livräddning och dykplanering. Sista delen av provet för Steg- 3 genomförs dessutom utomhus.

CMAS/SSDF Fridykarcertifikat Steg- 4 till 6
När man tagit sig genom de vanliga stegen så finns nu mera också Steg 4 till 6 som är nya avancerade certifikat som ställer stora krav på dig som fridykare. Här gäller det att ha bra kol på sin egen kropp och kunskap på vad som händer när man utsätter sig för långa dyk.

Förutsättningar
För att få påbörja Steg- 1 utbildningen gäller följande krav:
– Lägst 10 år vid kursstart
– Kunna simma 200 meter fritt simsätt samt 50 meter ryggsim

© 2020