Hohenhorn

Hohenhörn ligger 1 timme från Hönö med Dora

Kostnad medlemsutfärd 200kr för en heldag, 2 dyk

Vi utgår ifrån Hönö Klova

Läs mer om Hohenhörn hos Allan Jensen